Om Krigskassa Blekinge

Investeringsfilosofi

Vi vet att våra portföljbolags styrkor är Krigskassas styrkor – att vi utan dem inte har någon verksamhet. Därför är det viktigt för oss att investera i bolag som är attraktiva och har stor tillväxtpotential. Det är också viktigt att Krigskassa och bolaget vi investerar i delar en gemensam målbild.

Riktlinjer
Förvärvskriterier
Åtgärder
Process
  • Möte mellan bolaget och representant från Krigskassas team – ofta tillsammans med någon av affärsutvecklarna på BBI.
  • Krigskassa ger feedback och bolaget återkopplar
  • GO/NO GO
  • Bolaget presenterar för Krigskassas styrelse (15 min)
  • GO/NO GO
  • Fördjupad analys sker
  • VD för Krigskassa föredrar ärendet för styrelsen som fattar slutgiltigt beslut

Namnet Krigskassa

Krigskassa är ett gammalt begrepp som från början var namnet på de pengar som fältherrarna hade till sitt förfogande för krigsföring – medel som behövdes för att värva soldater, köpa kanoner och krut. Den fältherre som hade den största Krigskassan vann ofta kriget. En viktig faktor rörande Krigskassan var att beslutprocesserna skulle vara korta och snabba, för att snabbt få resurser att slå fienden.

Idag används Krigskassa bl.a som begrepp för pengar/fonder som skall kunna användas för uppköp av andra företag eller förhindra fientligt övertagande av det egna företaget.
För Krigskassas del handlar det om att skapa de tidiga ekonomiska förutsättningar som behövs för att lyckas på marknaden.