Kontakt

Team

Krigskassas engagemang utgörs antingen av aktieinnehav eller av konvertibla förlagslån. Tidshorisonten vid investering är som regel tre år.

Therese Wolff

VD
Therese har en flerårig bakgrund som egenföretagare inom ekonomisektorn. Therese har varit delaktig vid flera börsintroduktioner och har god erfarenhet av att hantera olika finansiella instrument.