Exits

Krigskassa arbetar med flera olika finansiella instrument. I huvudsak handlar det om direkta aktieinnehav eller konvertibla förlagslån. Sedan starten 2006 har exit skett i följande bolag, antingen genom aktieförsäljning, försäljning av förlagslån eller genom lösen av lån.

  • Tarsier Studios AB
  • Kaskado AB
  • Just Common Sence AB
  • Inquso AB
  • Optimum Biometric Labs AB
  • Wellform International AB
  • Blueguards AB
  • NODA IS AB

Exits